Interesse? Meer weten? Kom om op 17 september 2022 naar ons standje op de Mortselse jaarmarkt! Wij ontvangen u graag aan het ereperk.

Lid worden?

Deze website, de herdenkingen en heel wat onderzoek zijn het resultaat van het werk van de VZW 5 april 1943. Om dit te kunnen realiseren zijn we op zoek naar zowel steunende leden als mensen die willen helpen. Hoe werkt dat? Door lid te worden van de VZW.

Onderaan deze pagina leest u een uitgebreidere visietekst over onze VZW.

Maak u lid van de VZW door (minimum) 15 euro steungeld (per jaar) te betalen op het rekeningnummer BE20 0689 0967 8656. Gelieve als mededeling ook steeds naam, voornaam en adres te melden van de persoon die zich lid maakt én onderstaand bericht in te vullen:

Ons project

Herdenken, de herinnering bewaren, het drama nooit vergeten, de slachtoffers gedenken…

Het zijn de belangrijkste motieven waarom Pieter Serrien, Bruno Gastmans en Marc Van de Looverbosch beslist hebben een VZW 5 april 1943 op te richten. Mortsel heeft steeds het bombardement herdacht. Sinds 2000 en vooral vanaf de 60ste herdenking van 2003 zijn die uitgegroeid tot waardevolle herinneringsmomenten.

Dat is altijd gebeurd op vrijwillige basis met steun van het stadsbestuur. We hebben in 2018 de spontane samenwerking van al die mensen nu in een structuur gieten, een vereniging zonder winstoogmerk. Om ervoor te zorgen dat de herdenkingen in de toekomst nooit het risico lopen te verdwijnen, om welke reden dan ook.

De VZW is een beschermcomité dat de herdenkingen en de gedenkplaatsen in Mortsel wil bewaren en in ere houden voor de komende generaties, met bijzondere aandacht voor de jeugd. We willen ook de slachtoffers, overlevenden en getuigen van het bombardement en hun families vertegenwoordigen. Daarnaast wil de VZW het materieel en immaterieel erfgoed van het bombardement mee helpen beschermen.

De VZW zal daarom meewerken aan het in stand houden van de jaarlijkse herdenkingen van het bombardement en staat open voor gelijkaardige gebeurtenissen elders. De VZW wil een gesprekspartner zijn voor de stad Mortsel en voor al wie educatieve of culturele initiatieven wil nemen in verband met de herdenkingen. We steunen onderzoek en archivering van het bombardement.

Alle informatie zal worden bijgehouden en publiek gemaakt op de website www.5april1943.be.

Iedereen die deze doelstellingen onderschrijft kan lid worden van de VZW. Wil je de VZW contacteren, klik dan op deze link. 

Onze sponsors

Wij danken voor hun steun:

logo

Speelgoedwinkel ’t Bazarke, Statielei 113 Mortsel

Juwelier Drexeler, Mechelsesteenweg 26 Mortsel

Onze leden

Niet alle leden kiezen ervoor om hun naam op deze website te zetten. Anderen willen dit wel doen uit eerbetoon aan de slachtoffers en de getuigen of om hun engagement voor de VZW te tonen.

Bruno Gastmans – voorzitter Mortselse Heemkundige Kring – oprichter en bestuurslid

Pieter Serrien – historicus en auteur Tranen over Mortsel – oprichter en bestuurslid

Marc Van de Looverbosch – journalist en Mortselaar – oprichter en bestuurslid

Lea Van Gerven – getuige bombardement (Sint-Lutgardis) – oprichter

Raf De Weerdt – zoon van politiecommissaris en eerste onderzoeker August De Weerdt – oprichter

– – –

Walter Schamp (1932-2018) – getuige bombardement (Guido Gezelleschool) en zoon en broer van slachtoffers Gabrielle Verhulst, Frieda en Nora Schamp.

Rik Holvoet

Henk Joppen – leerkracht geschiedenis KA Mortsel – begeleider jongerenprojecten

Herman Everaert

Guy Bastiaensens – getuige (Lieven Gevaertschool, Deurnestraat) – woont in Schriek

Bianca Dormann – kleindochter slachtoffer Karel Stuyck

Greet Drooghmans – projectleider herdenking 5 april bij de Stad Mortsel

Jan Blommaert – gemeenteraadslid Mortsel (NVA)