Het kleine Lint betreurde zes dodelijke slachtoffers. De helft daarvan was de familie Hiernaux uit de Fabrieksstraat, waarvan de vader de rampzalige dag verjaarde. Hij verloor twee zonen en zijn echtgenote. Daarnaast waren er nog meerdere slachtoffers afkomstig van Lint.