Leo Verdoodt

55 jaar °15/02/1888, Mechelen woonde in Hoboken, Antwerpsesteenweg 406 werkte in de Erla-fabriek overleed in het Sint-Mariagasthuis