De materiële schade door het bombardement was enorm. De belangrijke transportmogelijkheden lagen in puin. Velen hadden have en goed verloren. Door de grote brokstukken waren de straten onberijdbaar, waardoor de hulpverlening moeilijk ter plaatse kon komen. In totaal werden er 3424 huizen beschadigd. In Mortsel waren er toen ongeveer 3700 huizen, dus bijna de hele gemeente was op een of andere manier getroffen. 208 huizen werden volledig vernield. 236 andere werden zeer zwaar beschadigd en 815 zwaar beschadigd. De meeste schade was te betreuren in de straten net ten oosten van de Erla-fabriek, namelijk de Van Peborghlei, de Eduard Arsenstraat en de Armand Segerslei.

Straatnaam

Vernield of (zeer) zwaar beschadigd

81

75

68

58

54

51

40

38

Totaal

465

Algemeen totaal

1259