Bruno Gastmans – voorzitter Mortselse Heemkundige Kring – oprichter en bestuurslid

Pieter Serrien – historicus auteur Tranen over Mortsel – oprichter en bestuurslid

Marc Van de Looverbosch – journalist en Mortselaar – oprichter en bestuurslid

Lea Van Gerven – getuige bombardement (Sint-Lutgardis) – oprichter

Raf De Weerdt – zoon van politiecommissaris en eerste onderzoeker August De Weerdt – oprichter

– – –

Rik Holvoet

Henk Joppen – leerkracht geschiedenis KA Mortsel – begeleider jongerenprojecten

Herman Everaert

Guy Bastiaensens – getuige (Lieven Gevaertschool, Deurnestraat) – woont in Schriek