Lid worden?

Deze website, de herdenkingen en heel wat onderzoek zijn het resultaat van het werk van de VZW 5 april 1943. Om dit te kunnen realiseren zijn we op zoek naar zowel steunende leden als mensen die willen helpen. Hoe werkt dat? Door lid te worden van de VZW.

Onderaan deze pagina leest u een uitgebreidere visietekst over onze VZW.

Maak u lid van de VZW door (minimum) 15 euro steungeld (per jaar) te betalen op het rekeningnummer BE20 0689 0967 8656. Gelieve als mededeling ook steeds naam, voornaam en adres te melden van de persoon die zich lid maakt én onderstaand bericht in te vullen:

Ons project

Herdenken, de herinnering bewaren, het drama nooit vergeten, de slachtoffers gedenken…

Het zijn de belangrijkste motieven waarom Pieter Serrien, Bruno Gastmans en Marc Van de Looverbosch beslist hebben een VZW 5 april 1943 op te richten. Mortsel heeft steeds het bombardement herdacht. Sinds 2000 en vooral vanaf de 60ste herdenking van 2003 zijn die uitgegroeid tot waardevolle herinneringsmomenten.

Dat is altijd gebeurd op vrijwillige basis met steun van het stadsbestuur. We hebben in 2018 de spontane samenwerking van al die mensen nu in een structuur gieten, een vereniging zonder winstoogmerk. Om ervoor te zorgen dat de herdenkingen in de toekomst nooit het risico lopen te verdwijnen, om welke reden dan ook.

De VZW is een beschermcomité dat de herdenkingen en de gedenkplaatsen in Mortsel wil bewaren en in ere houden voor de komende generaties, met bijzondere aandacht voor de jeugd. We willen ook de slachtoffers, overlevenden en getuigen van het bombardement en hun families vertegenwoordigen. Daarnaast wil de VZW het materieel en immaterieel erfgoed van het bombardement mee helpen beschermen.

De VZW zal daarom meewerken aan het in stand houden van de jaarlijkse herdenkingen van het bombardement en staat open voor gelijkaardige gebeurtenissen elders. De VZW wil een gesprekspartner zijn voor de stad Mortsel en voor al wie educatieve of culturele initiatieven wil nemen in verband met de herdenkingen. We steunen onderzoek en archivering van het bombardement.

Alle informatie zal worden bijgehouden en publiek gemaakt op de website www.5april1943.be.

Iedereen die deze doelstellingen onderschrijft kan lid worden van de VZW. Wil je de VZW contacteren, klik dan op deze link.